UniFi Switching อุปกรณ์ Layer2 และ Layer3 Switching คุณภาพ รองรับการใช้งานสำหรับองค์กร คุณภาพสูง มีให้เลือกทั้ง Non PoE Switch, PoE Switch, ตั้งแต่ 5 ports จนถึง 48 ports ถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการตั้งค่า ควบคุม และจัดการผ่าน UniFi Network application ในที่เดียว

unifi-switching-cover
Show Filters

Showing 1–15 of 20 results

Showing 1–15 of 20 results